GEAR4MUSIC ALGEMENE VOORWAARDEN

Bijgewerkt op 29 september 2023

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Ons volledige privacy- en cookiebeleid kunt u hier bekijken.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geen enkele verklaring of verkoopsvoorwaarde in deze voorwaarden beïnvloedt of beperkt uw wettelijke rechten zoals gedefinieerd onder de Europese Richtlijn Betreffende Consumentenrechten, de Wet Handhaving Consumentenbescherming 2015, of de Consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en bijkomende kosten) regelgeving 2013.

Alle bestellingen van goederen worden verwerkt door Gear4music Limited, behalve wanneer de betaling gebeurt met een krediet- of debetkaart, die worden verwerkt door Gear4Music Europe Limited, een volledige dochteronderneming van Gear4music Limited (die de door Gear4music Europe Limited ontvangen en verwerkte bestellingen zal uitvoeren).

Gear4music Europe Limited is gevestigd in Ierland.

Alle bestellingen worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, die deel uitmaken van en van toepassing zijn op het verkoopcontract. De aanvaarding van de goederen door de klant geldt als aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, tenzij de klant de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte brengt binnen de 15 dagen na ontvangst van deze brief of de levering van de goederen. Elk beding dat de klant wil opleggen, in een document of op een andere manier, dat in strijd is met deze voorwaarden of ze aanvult, wordt niet aanvaard. Geen enkele agent of vertegenwoordiger van de verkoper heeft de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.

BETALINGSVOORWAARDEN

Voor bestellingen die met een krediet- of debetkaart worden geplaatst, wordt de betaalkaart gedebiteerd zodra de bestelling is bevestigd. De verkoper behoudt zich het recht voor om betaling met een creditcard of bankpas te weigeren. Een directe Bank Overschrijving wordt aanbevolen als betaling per kaart niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd. De verkoper aanvaardt alleen aankooporders met krediettermijnen van 30 dagen van erkende onderwijsinstellingen en overheidsdepartementen. Goederen blijven eigendom van de verkoper totdat ze volledig zijn betaald en de verkoper behoudt zich het recht voor om goederen niet te verzenden totdat het geld is ontvangen.

VERZENDING VAN BESTELLINGEN

De verkoper is niet gebonden door een verkoopcontract totdat de klant de goederen heeft ontvangen. Zoals aangegeven op de productpagina, zijn de leveringsdata slechts een schatting - de verkoper zal zijn uiterste best doen om de vermelde leveringsdatum na te leven. Veel producten worden door de verkoper op voorraad gehouden, maar in sommige gevallen is de vermelde datum een schatting van de tijd die nodig is om het artikel bij de fabrikant te bestellen en aan de klant te leveren. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen gedeeltelijk te verzenden, maar zal niet meer in rekening brengen dan de totale geadverteerde leveringsprijs voor levering van de volledige bestelling.

GOEDEREN BESCHADIGD TIJDENS TRANSPORT

 1. Alle door de klant ontvangen goederen die tijdens het transport zijn beschadigd, moeten zo snel mogelijk aan de verkoper worden gemeld, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
 2. De Verkoper zal de beschadigde goederen bij de Klant ophalen en zo snel mogelijk op eigen kosten vervangende goederen leveren.
 3. De Verkoper aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de staat van de goederen totdat ze bij de Klant zijn afgeleverd, dus elke schade of breuk onderweg valt onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper, maar als er iets gebeurt nadat de goederen bij de Klant zijn afgeleverd, de speciale veilige plaats van de Klant of de aangewezen buur van de Klant, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Klant en kan de Verkoper geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade.
 4. De Verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor goederen die tijdens het transport zijn beschadigd als de klant de schade meer dan 14 dagen na ontvangst van de goederen meldt.
 5. De verkoper zal redelijke retourkosten vergoeden als de klant onafhankelijk bewijs kan leveren dat de schade is toe te schrijven aan de verkoper of zijn geïnstrueerde koerier.
 6. Als de geretourneerde goederen van de Klant ondanks de juiste en veilige verpakking beschadigd raken tijdens het transport van de Klant naar de Verkoper, zal de Verkoper de verantwoordelijkheid op zich nemen als de ophaling en levering door de Verkoper zijn geregeld en vergemakkelijkt.
 7. Als de Klant heeft geregeld dat het artikel op kosten van de Klant naar de Verkoper wordt teruggestuurd, aanvaardt de Verkoper geen aansprakelijkheid en moet de Klant contact opnemen met zijn koeriersbedrijf voor een eventuele vergoeding voor het verlies van terugbetaling of vertrouwen op de door hem gekozen transportverzekering.

LEVERING VAN HET VERKEERDE ARTIKEL

 1. Alle door de Klant ontvangen goederen die door de Klant als verkeerd geleverd worden beschouwd, moeten zo snel mogelijk aan de Verkoper worden gemeld, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
 2. De Verkoper zal de onjuiste goederen bij de Klant ophalen en op eigen kosten zo snel mogelijk vervangende goederen leveren.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het onjuiste artikel of een artikel dat per ongeluk door de Verkoper aan de Klant is geleverd zonder bestelling of betaling.
 4. Als de Klant het artikel niet terugstuurt, zal de Verkoper de Klant de volledige kosten van het artikel in rekening brengen.

HERROEPING OF ANNULERING VAN BESTELLINGEN

 1. De Klant heeft het recht om een bestelling voor artikelen die hij op de website van de Verkoper heeft gekocht of die hij telefonisch of per e-mail heeft geplaatst, te annuleren tot uiterlijk 30 dagen na levering, en 14 dagen na levering voor tweedehands goederen. Voor elke annulering van een bestelling binnen de wettelijke rechten van de Klant of onder de Geld-terug-Garantie van de Verkoper, is de Klant verantwoordelijk voor het terugzenden van de goederen naar de Verkoper op eigen kosten van de Klant.
 2. Bestellingen kunnen per brief, e-mail of telefoon worden geannuleerd.
 3. Artikelen moeten uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de klant de annulering aan de verkoper heeft gemeld, worden geretourneerd.
 4. Er zijn echter enkele beperkingen voor producten die na levering kunnen worden geannuleerd:
  • Software, cd's en dvd's die gebruikt, niet verzegeld en/of geregistreerd zijn bij de fabrikant op naam van de klant;
  • Artikelen die direct in contact komen met de neus, oren of mond, zoals in-ear monitors of houten blaasinstrumenten, die normaal gesproken verzegeld in een winkel worden verkocht en om hygiënische redenen niet kunnen worden getest;
  • Artikelen die na levering onlosmakelijk zijn vermengd/geïnstalleerd met andere artikelen of op enigerlei wijze zijn gewijzigd.
 5. De klant wordt geadviseerd om de producten zorgvuldig uit te pakken, alle verpakking veilig te bewaren, de goederen te onderzoeken en als hij de goederen niet wil, deze terug in de doos te doen voor een veilige terugzending.
 6. De Verkoper kan elke door een Klant geplaatste bestelling annuleren totdat de goederen door de Klant zijn ontvangen als de Verkoper niet langer in staat is om het artikel te leveren, als er een aanzienlijke prijswijziging van het artikel heeft plaatsgevonden of als de Verkoper vermoedt dat de transactie frauduleus is. Als een bestelling door de verkoper wordt geannuleerd, worden de door de klant betaalde bedragen binnen 10 dagen volledig terugbetaald.

RETOURZENDINGEN VAN KLANTEN:

Nieuwe producten:

  1. Producten kunnen binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd voor volledige terugbetaling.
  2. Op voorwaarde dat de Klant de Verkoper hiervan binnen 30 dagen na levering aan de Klant op de hoogte stelt, zal de Verkoper de standaard leveringskosten terugbetalen.

  Tweedehands producten:

   1. Producten kunnen binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd voor volledige terugbetaling.
   2. Als de Klant de Verkoper binnen 14 dagen na levering op de hoogte stelt, zal de Verkoper de standaard leveringskosten terugbetalen.

   Alle Producten:

    1. Als de Klant een bestelling annuleert in overeenstemming met zijn wettelijke rechten of een artikel wil retourneren onder de Geld-Terug-Garantie van de Verkoper, is de Klant verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen aan de Verkoper. Voor retourzendingen van geannuleerde bestellingen worden kosten in rekening gebracht, waarvan de hoogte afhangt van de grootte en het gewicht van het artikel.
    2. Als de Verkoper goederen ontvangt waaraan geen redelijke zorg is besteed, zal de Verkoper het restitutiebedrag van de Klant verminderen met een bedrag dat gelijk is aan de waardevermindering van de goederen.
    3. Sommige artikelen komen alleen in aanmerking voor een geldteruggarantie als ze ongebruikt en verzegeld in de originele verpakking en, in het geval van software, ongeregistreerd aan de Verkoper worden geretourneerd. Deze artikelen omvatten:
     • Software
     • Cd's en dvd's
     • In-ear koptelefoons en in-ear monitors
     • Oordopjes en oorbescherming
     • Mondstukken, rieten enz... voor blaas- en koperinstrumenten
     • Mond- en lipverzorgingsproducten
    4. Voor alle geretourneerde hout- en koperblaasinstrumenten worden € 5 sanitisatiekosten in rekening gebracht als ze niet ongebruikt en met intacte hygiënezegel worden geretourneerd.
    5. Als een klant een slim of aangesloten apparaat retourneert, wordt hem geadviseerd ervoor te zorgen dat hij het apparaat loskoppelt van zijn thuis- of bedrijfsnetwerk en zijn persoonlijke rekenings verwijdert of 'ontkoppelt', bijv. Google, Spotify of Amazon Alexa. Als een apparaat een gegevensopslagfunctie heeft, moeten alle privégegevens worden gewist voordat het item aan de verkoper wordt geretourneerd. De Verkoper zal trachten al deze apparaten in de fabriek te resetten, maar de Verkoper garandeert dit niet en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik door derden.

    DEFECTE GOEDEREN BINNEN DE STANDAARDGARANTIE:

    Nieuwe producten:

     1. Op alle producten zit minimaal 3 jaar garantie, tenzij anders vermeld.
     2. Artikelen die binnen 180 dagen na aankoop defect raken als gevolg van een fabricagefout, worden door de verkoper opgehaald en gerepareerd.
     3. Als het product niet binnen 60 dagen kan worden gerepareerd, wordt een vervangend product geleverd dat niet ouder is en niet in slechtere staat verkeert dan het oorspronkelijke product dat door de klant is geretourneerd.
     4. Als het artikel defect raakt binnen de garantieperiode, maar na 180 dagen vanaf de datum van levering, dan gelden dezelfde voorwaarden als hierboven, maar wordt van de Klant verwacht dat hij betaalt voor alle redelijke stappen om de fabricagefout aan te tonen en voor de kosten van het terugsturen van het product naar de Verkoper.
     5. Producten kunnen niet later dan 30 dagen na levering aan de Verkoper worden geretourneerd voor restitutie, tenzij de Verkoper niet in staat is om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen.

     Bijna Nieuwe en Ex-Demo Producten:

      1. Op alle producten zit minimaal 1 jaar garantie, tenzij anders vermeld.
      2. Alle producten die binnen 180 dagen na aankoop defect raken als gevolg van een fabricagefout, worden door de verkoper opgehaald en gerepareerd.
      3. Als het product niet binnen 60 dagen kan worden gerepareerd, wordt een vervangend product geleverd dat niet ouder is en niet in slechtere staat verkeert dan het oorspronkelijke product dat door de klant is geretourneerd.
      4. Als het artikel defect raakt binnen de garantieperiode, maar na 180 dagen vanaf de datum van levering, dan gelden dezelfde voorwaarden als hierboven, maar wordt van de Klant verwacht dat hij betaalt voor alle redelijke stappen om de fabricagefout aan te tonen en voor de kosten van het terugsturen van het product naar de Verkoper.
      5. Producten kunnen niet later dan 30 dagen na levering aan de Verkoper worden geretourneerd voor restitutie, tenzij de Verkoper niet in staat is om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen.

      Tweedehands producten:

       1. Op alle producten zit minimaal 1 jaar garantie, tenzij anders vermeld.
       2. Artikelen die binnen 180 dagen na aankoop defect raken door een fabricagefout, worden door de Verkoper opgehaald en gerepareerd.
       3. Als het product niet binnen de garantieperiode kan worden gerepareerd, wordt het aankoopbedrag terugbetaald.
       4. Producten kunnen niet later dan 14 dagen na levering aan de Verkoper worden geretourneerd voor restitutie, tenzij de Verkoper niet aan zijn garantieverplichtingen kan voldoen.

       Alle producten:

        1. Deze garantie sluit producten uit die defect zijn geraakt als gevolg van verkeerd gebruik, onopzettelijke schade of enige andere reden dan een fabricagefout.
        2. Als bij terugzending naar de Verkoper blijkt dat een artikel geen gebreken vertoont en de periode van 30 dagen geld-terug-garantie is verstreken, zal de Verkoper het artikel tegen een kleine vergoeding naar de Klant terugzenden.
        3. De verkoper raadt de klant aan om zijn goederen te verzekeren.

        AANSPRAKELIJKHEID:

        1. De verkoper is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies van zaken of inkomsten.
        2. Hoewel de verkoper alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de geleverde goederen in alle opzichten overeenkomen met de opgegeven specificatie of beschrijving, is de verkoper niet verantwoordelijk voor kleine variaties in de specificatie, en geen enkele dergelijke kleine variatie kan het onderwerp zijn van enige vordering tegen de verkoper.
        3. De Verkoper zal alle redelijke zorg dragen, voor zover dat in zijn macht ligt, om de gegevens van de bestelling en betaling van de Klant veilig te houden, maar bij afwezigheid van nalatigheid van de kant van de Verkoper, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat de Klant kan lijden als een derde ongeautoriseerde toegang verschaft tot gegevens die de Klant verstrekt bij toegang tot of bestelling op de Websites van de Verkoper.

        KLACHTEN VAN KLANTEN

        Als de klant een klacht wil indienen, moet hij of zij eerst bellen of een nieuw ticket aanmaken dat toegankelijk is via de link 'Contact opnemen' op onze startpagina. In veel gevallen kan een klacht het beste worden opgelost door de persoon die verantwoordelijk is voor het probleem in kwestie. Als die persoon de klacht heeft ontvangen, kan hij of zij deze snel oplossen en zal hij of zij dat ook doen als dat mogelijk en gepast is.

        Of de klacht nu wel of niet is opgelost, de informatie over de klacht wordt binnen een week doorgegeven aan de manager van de klantenservice. Na ontvangst van de klacht registreert de manager klantenservice deze in het klachtenlogboek. Als de klacht nog niet is opgelost, wijst hij een geschikt persoon aan om de klacht te onderzoeken en passende maatregelen te nemen. Als de klacht betrekking heeft op een specifieke persoon, moet deze op de hoogte worden gebracht en een eerlijke kans krijgen om te reageren. Klachten moeten binnen 3 werkdagen worden bevestigd door de persoon die de klacht behandelt.

        In de ontvangstbevestiging moet staan wie de klacht behandelt en wanneer de klager een antwoord kan verwachten. Idealiter ontvangen klagers binnen 2 weken een definitief antwoord. Als dit niet mogelijk is omdat bijvoorbeeld een onderzoek nog niet volledig is afgerond, moet er een voortgangsrapportage worden gestuurd met een indicatie wanneer een volledig antwoord zal worden gegeven. Of de klacht nu terecht is of niet, in het antwoord aan de klager moet worden beschreven welke actie is ondernomen om de klacht te onderzoeken, wat de conclusies van het onderzoek zijn en welke actie is ondernomen naar aanleiding van de klacht. Als de klager van mening is dat het probleem niet naar tevredenheid is opgelost in de eerste fase, kan hij/zij vragen om een beoordeling van de klacht op bestuursniveau. In dit stadium wordt de klacht doorgestuurd naar de raad van bestuur. Het verzoek voor een beoordeling op directieniveau moet binnen een week na ontvangst worden bevestigd. In de ontvangstbevestiging moet worden vermeld wie de zaak zal behandelen en wanneer de klager een antwoord kan verwachten.

        UITGEBREIDE GARANTIEVOORWAARDEN:

        Deze algemene voorwaarden wijzigen de standaard algemene voorwaarden voor een specifiek artikel in het geval dat de Klant een uitgebreide garantie heeft gekocht bij dat artikel en vervangen de relevante clausules in de standaard algemene voorwaarden. Indien in deze voorwaarden geen afwijkende bepaling is opgenomen, blijven de standaardbepalingen van toepassing.

        DEFECTE GOEDEREN BINNEN DE UITGEBREIDE GARANTIE:

        1. Als het product binnen een periode van twee jaar defect raakt als gevolg van een fabricagefout, zorgt de Verkoper voor een gratis retourzending.
        2. Na twee jaar is de Klant verantwoordelijk voor de kosten van het terugsturen van het artikel naar de Verkoper en de kosten van het terugbrengen van het artikel naar de Klant.
        3. De verkoper vergoedt de redelijke retourkosten als de klant onafhankelijk bewijs kan leveren dat de fout aan de verkoper of de fabrikant te wijten is.

        INTREKKING OF ANNULERING VAN BESTELLINGEN:

        1. Onderhevig aan de garantie-uitsluitingen zoals beschreven in dit document, kunnen producten worden geretourneerd voor een volledige terugbetaling binnen het aantal dagen vermeld vanaf levering.
        2. In plaats van de standaard 30 dagen Geld Terug Garantie van de verkoper, is er tot 180 dagen beschikbaar (het exacte aantal dagen staat vermeld op de productpagina). Hiervoor geldt het volgende:

         Voor retouraanvragen binnen 30 dagen na levering:
         • De Klant moet de producten terugsturen naar de Verkoper, of als alternatief kan de Verkoper een ophaling regelen tegen een vergoeding die afhankelijk is van de grootte en het gewicht van het artikel.
         • Alle standaard leveringskosten die op de bestelling van de Klant van toepassing zijn, zullen worden terugbetaald.
         • De kosten van de uitgebreide garantie worden terugbetaald.

         Voor retouraanvragen die na 30 dagen na levering worden ingediend:
         • Als gebruik wordt gemaakt van de geld-terug-garantie na 30 dagen na levering, maar tot 180 dagen na levering, moet de Klant de producten terugsturen naar de Verkoper, of anders kan de Verkoper een ophaling regelen tegen een vergoeding die afhankelijk is van de grootte en het gewicht van het artikel.
         • De verzendkosten voor de oorspronkelijke bestelling worden niet terugbetaald.
         • De kosten voor de verlengde garantie die de Klant oorspronkelijk heeft betaald, worden niet terugbetaald.
        KOSTEN VAN DE VERLENGDE GARANTIE
        1. Voor Klanten in sommige afgelegen of afgelegen gebieden kan de prijs van de Verlengde Garantie marginaal hoger zijn, vanwege de mogelijk hogere ophaal- en herleveringskosten.
        2. De Klant kan deze prijs zien wanneer hij zijn adresgegevens invult tijdens het afrekenen.

        GELD TERUG VOORWAARDEN:

        Als de Klant na de garantieperiode geen gebruik heeft gemaakt van zijn garantie, kan hij de Verkoper aanschrijven met een kopie van het garantiebewijs en zijn originele aankoopfactuur binnen een maand na de vervaldatum, en de Verkoper zal u een cheque sturen voor 50% van de oorspronkelijke garantiekosten.

        OVERDRACHT VAN GARANTIE:

        1. Als de klant het eigendom van de goederen onder garantie overdraagt, moet de verkoper binnen 30 dagen na de verkoop van het artikel per e-mail op de hoogte worden gesteld van de gegevens van de nieuwe eigenaar, inclusief naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
        2. Als dit niet gebeurt, vervalt de garantie en kan de nieuwe eigenaar geen aanspraak maken op de garantie.
        3. Cashback na de garantieperiode is niet geldig wanneer een garantie is overgedragen.

        LEENAPPARATUUR:

        1. Als producten die onder de voorwaarden van deze garantie vallen niet binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen op Gear4music worden gerepareerd, dan kan de klant een gratis leenartikel aanvragen.
        2. Het leenartikel is niet bedoeld als directe vervanging en heeft mogelijk niet dezelfde prijs of dezelfde functies als het originele product, maar heeft wel een vergelijkbare functionaliteit. (Als uw digitale piano bijvoorbeeld kapot gaat, kunnen we u een ander type digitale piano lenen totdat uw product is gerepareerd of totdat we een vervangend model of cashback overeenkomen zoals beschreven in dit beleid).
        3. Geleende artikelen blijven te allen tijde eigendom van Gear4music, maar moeten door de klant worden verzekerd tegen diefstal en schade.

        VERVANGENDE PRODUCTEN:

        1. Als een artikel niet binnen 60 dagen kan worden gerepareerd, wordt een gelijkwaardig vervangend artikel met vergelijkbare functionaliteit geleverd.
        2. Vervangende artikelen hoeven niet per se nieuw te zijn, maar moeten wel volledig functioneel zijn en mogen niet ouder zijn dan het artikel dat ze vervangen.
        3. Vervangende producten zullen niet duurder zijn dan het product dat ze vervangen.
        4. De geschiktheid van vervangende producten wordt besproken met de klant, maar de uiteindelijke beslissing over de geschiktheid wordt genomen door Gear4music.
        5. Reparatie of vervanging van een defect product zal deze garantie niet verlengen of vernieuwen na de oorspronkelijke vervaldatum van de garantie.

        CASH-KORTING:

        Binnen de garantieperiode, in het geval van een succesvolle claim kan een geschikt vervangend item niet worden geleverd zoals hierboven beschreven, of het voorgestelde vervangende product heeft een aanzienlijk andere specificatie dan het originele product dat niet aanvaardbaar is voor de klant, dan zal een contante terugbetaling worden aangeboden nadat afschrijvingen zijn toegepast op basis van het volgende percentage van de oorspronkelijke aankoopprijs:

        1e jaar: 100%, 2e jaar: 70%, 3e jaar: 45%, 4e jaar: 30%, 5e jaar: 20%, 6e jaar: 15%.

        De verkoopprijs van de uitgebreide garantie wordt niet terugbetaald.

        Artikelen die worden vervangen of waarvoor een korting in contanten is betaald, worden eigendom van Gear4music.

        ANNULERING VAN DE POLIS:

        De polis kan op elk moment worden geannuleerd en er zal een pro-ratakorting worden gegeven op basis van de resterende looptijd van de polis. De polis kan echter niet worden geannuleerd als er al een claim is ingediend.

        UITSLUITINGEN VAN GARANTIE:

        Deze garantie dekt fabrieksfouten. Als het artikel defect raakt om een reden die niet te wijten is aan een fabrieksfout, inclusief een van de volgende redenen, dan is deze garantie niet geldig:

        • Misbruik of verkeerd gebruik
        • Het product wordt gebruikt voor iets waarvoor het niet is ontworpen (verkeerd gebruik)
        • Slijtage buiten de ontwerpintenties van het product
        • Ongunstige omgevingsomstandigheden
        • Het product is gewijzigd of aangepast
        • Het defect is veroorzaakt door het gebruik van accessoires of aanvullende onderdelen die niet specifiek door de productfabrikant zijn gecertificeerd om te werken
        • Er is een ongeschikte voeding of batterij gebruikt
        • Onvoldoende zorg en onderhoud

        VERKOPEN AAN GEAR4MUSIC

        In de volgende overeenkomst worden de termen "Wij/U/onze" gebruikt om te verwijzen naar Gear4music Limited en "U/jouw" als onze klant, die een item verkoopt aan Gear4music Limited.

        Taxaties van tweedehands producten

        1. De geschatte waarde van een product zal worden verstrekt zodra je het online taxatieformulier hebt ingevuld. Deze schatting wordt weergegeven op het scherm en per e-mail naar u verzonden.
        2. Goederen worden bij ontvangst in ons magazijn onderzocht en getaxeerd, waarna een niet-onderhandelbare biedprijs wordt vastgesteld.
        3. Als onze taxatie gelijk is aan of hoger is dan onze oorspronkelijke geschatte prijs, storten we dit bedrag op je rekening of geven we je een tegoed op je rekening, zoals je hebt gevraagd.
        4. Als onze taxatie lager is dan onze oorspronkelijke schatting, stellen we je daarvan per e-mail op de hoogte en kun je de lagere prijs accepteren of we sturen het artikel op jouw kosten naar je terug.
        5. Je moet alle accessoires die nodig zijn voor een normale werking van het product bijsluiten, dit omvat maar is niet beperkt tot voedingseenheden, adapters, kabels, converters en standaards. Onvolledige artikelen kunnen op uw kosten aan u worden geretourneerd.

        Tweedehands producten transporten naar Gear4music

        1. Goederen kunnen naar ons worden verzonden met behulp van onze koeriersdienst of via een door jou gekozen methode van bezorging met tracking.
        2. Goederen die ter taxatie naar ons worden verzonden, blijven uitsluitend voor uw risico totdat ze door ons zijn ontvangen, tenzij ze via onze koeriersdienst worden verzonden.
        3. Goederen die naar ons worden verzonden via onze koeriersdienst zijn voor ons risico zodra ze door de koerier zijn ontvangen
        4. Goederen worden niet geaccepteerd door onze koerier als ze niet zijn verpakt in overeenstemming met de eisen van de koerier of als de koerier van mening is dat ze niet goed genoeg zijn verpakt om de goederen te beschermen.
        5. Goederen die door ons worden ontvangen en die ernstige schade hebben opgelopen door onvoldoende verpakking, worden geweigerd en op uw kosten geretourneerd.
        6. Details over hoe u uw goederen correct kunt verpakken, kunt u bekijken tijdens het online beoordelingsproces en kunt u per e-mail ontvangen zodra er een beoordeling heeft plaatsgevonden.
        7. Je bent niet verplicht om dit te doen, maar we raden je aan om foto's van je goederen te maken en te bewaren voordat ze worden verpakt en nadat ze zijn verpakt. Dit kan een grote hulp zijn bij het indienen van claims wanneer goederen per ongeluk beschadigd zijn tijdens het transport of beschadigd zijn door onvoldoende verpakking.

        Wettelijk

        1. Door ons aanbod te accepteren en akkoord te gaan met de verkoop van een item aan ons, erkent u dat u de rechtmatige eigenaar van de goederen bent, dat u het recht hebt om te verkopen en dat de goederen vrij zijn van belangen of vorderingen van derden.
        2. U vrijwaart ons tegen elke civiele vordering tot schadevergoeding wanneer de goederen gestolen of nagemaakt blijken te zijn.
        3. We zullen alle opslagapparaten formatteren als onze taxatie overeenkomt met onze eerste schatting of deze overschrijdt
        4. Wanneer onze schatting lager is dan onze schatting, zullen we alle gebruikerscontent en persoonlijke gegevens pas verwijderen nadat u onze lagere schatting hebt geaccepteerd.
        5. U bent verantwoordelijk voor het verwijderen van gebruikersinhoud of persoonlijke gegevens van de goederen voordat u deze naar ons opstuurt voor taxatie, aangezien deze gegevens door ons worden verwijderd als de taxatie gelijk is aan of hoger is dan onze eerste schatting. Zie 3. en 4. hierboven
        6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of inhoud die is verwijderd van een apparaat onder de voorwaarden beschreven onder c. en d. hierboven.

        ANDERE INFORMATIE

        Onder recente wetgeving zijn wij verplicht om u erop te wijzen dat u geen uitgebreide garantie hoeft aan te schaffen op het moment dat u uw goederen aanschaft. U hebt het recht om rond te kijken en we moedigen u aan om dit te doen. Deze garantie wordt aangeboden als extra service voor onze klanten en we denken echt dat het het kleine beetje geld dat het kost waard is.

        Deze garantie is een exclusief aanbod en wordt beheerd en financieel ondersteund door Gear4music Limited. Het Financial Services Compensation Scheme is niet van toepassing op deze garantie en gelden worden niet gereserveerd door Gear4music Limited. Deze garantie is geen verzekeringspolis en we raden u aan om uw goederen ook te verzekeren tegen diefstal en schade.

        Bij aankoop van een product wordt u beschermd door wetgeving zoals de Consumer Rights Act 2015 (zoals gewijzigd). Als het product op het moment van verkoop niet van bevredigende kwaliteit is of niet geschikt is voor het beoogde doel, heb je tot 6 jaar (5 jaar in Schotland) het recht om reparatie of vervanging te eisen. Binnen de eerste 6 maanden moet de verkoper bewijzen dat de goederen die je hebt gekocht aan de vereiste normen voldeden. Na de eerste 6 maanden is het aan u om te bewijzen dat het product defect was toen het werd geleverd: dit kan betekenen dat u een gerechtelijke procedure moet starten. Meer informatie over consumentenrechten kun je krijgen bij je plaatselijke Trading Standards Services. Meer informatie over de Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 vind je hier.

        De Consumer Rights Act 2015 dekt u in zeer specifieke omstandigheden als uw apparatuur na aankoop defect raakt. Onze uitgebreide garantie biedt een veel uitgebreidere dekking. Deze garantie neemt de stress en het gedoe weg van het indienen van een claim na de standaardgarantieperiode van de fabrikant.